Oliwki

Olives

Przygotowanie gleby:

1 część “BIO+” na 10 części wody i 20 części lokalnej gleby (np. 1 litr “BIO+” na 10 litrów wody i 20 litrów lokalnej gleby). Jednocześnie gleba może być obrabiana innymi nawozami mineralnymi.

Przygotowanie sadzonek:

Korzenie moczyć przez 2 godziny w roztworze – 60 ml “BIO+” na 10 litrów wody.

Obróbka roślin:

Roztwór do pryskania – 30 ml “BIO+” na 30 litrów wody.

Okresy pryskania:

1 – po wykiełkowaniu; 2 – kiedy pojawią się pączki; 3 – po zawiązaniu owoców.

Roztwór „BIO“ nie może być stosowany przy dużych wahaniach temperatur. !

Rośliny pryskać tylko wieczorami. Obróbka jest wykonywana nie w niższej niż +8 C0 temperaturze.

Nawozy „BIO+“ można stosować razem z KAS i innymi nawozami mineralnymi. Stosując razem, najpierw „BIO+“ koncentrat rozpuścić w niedużej ilości wody.

© 2021 Bio+ Agro