Winogrona

Grapes

Przygotowanie gleby:

1 część “BIO+” na 10 części wody i 20 części lokalnej gleby (np. 1 litr “BIO+” na 10 litrów wody i 20 litrów lokalnej gleby). Jednocześnie gleba może być obrabiana innymi nawozami mineralnymi.

Przygotowanie sadzonek:

Korzenie moczyć mniej więcej przez 2 godziny w roztworze – 60 ml “BIO” na 10 litrów wody.

Obróbka roślin:

Koncentracja roztworu do pryskania – 1 litr „BIO+“ na 1 tonę wody na 1 ha; lub 10 ml „BIO+“ na 10 litrów wody.

Okresy pryskania:

1 – przy zawijaniu pączków; 2 – po kwitnieniu; 3 – kiedy pojawią się jagody. Zaleca się przez kwitnieniem 1 raz zrobić iniekcję przy rdzeniu z 4 stron, mniej więcej po 250 ml z każdej strony, koncentracja roztworu – 15 ml “BIO+” na 10 litrów wody, (lub 1,5 litra „BIO+“ na 1 tonę wody na 1 ha).

Dążąc do lepszego efektu, wszystkie pryskania można zastąpić iniekcjami. Obróbka jest wykonywana w temperaturze nie niższej niż +8 C0.

Nawozy „BIO+“ można stosować razem z KAS i innymi nawozami mineralnymi. Stosując razem, najpierw „BIO+“ koncentrat rozpuścić w niedużej ilości wody.

© 2021 Bio+ Agro